Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg

De toenemende vergrijzing en het terugtrekken van de overheid vraagt om proactief beleid van de gemeente vwb wonen zorg en welzijn. De mismatch tussen het aantal zorgvragers en aantal zorgverleners vormt een toenemende bedreiging voor de kwaliteit en uitvoerbaarheid van zorg. Dit vormt een gevaar voor de zelfstandigheid die van zorgvragers wordt gevraagd. D66 pleit voor het in lijn brengen van de omvang en diversiteit van de zorgvragen binnen de gemeente met de planning en maatregelen die daarvoor nodig zijn.

"Proactief de kwaliteit verbeteren, en zorgen voor onze ouderen"