Steun ons en help Nederland vooruit

Zorgvuldige inbedding van de omgevingswet

Wat betekent de nieuwe omgevingswet voor u als inwoners. De overheid heeft dit te vertellen:
“Minder regels en meer ruimte voor gewenste initiatieven. Rekening houden met lokale verschillen en bestuurders armslag geven voor snellere en betere besluiten. De Omgevingswet: voor een veilige, gezonde en prettige leefomgeving.”

Dat klinkt wellicht nog ingewikkeld, maar het komt er op neer dat u als inwoner veel meer inspraak heeft in wat er in uw directe omgeving komt. D66 wil dat inwoners ook echt de inspraak krijgen waar ze recht op hebben. Daarom willen we bij elke (grote) beslissing bijeenkomsten geven voor inwoners waar ze aan kunnen geven wat zij willen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018