Steun ons en help Nederland vooruit

Passende huisvesting

Scholen
Met veranderingen in het onderwijs zijn er soms meer lokalen nodig dan voorheen het geval was. Daarom moet er goed geevalueerd worden per school of de huisvesting nog voldoend aan de behoeften. Waar dit niet het geval is zal de gemeente altijd klaar staan om te kijken wat ze voor de school kunnen betekenen.

Sport
Niet alleen voor onderwijs, maar ook voor sport zijn goede voorzieningen nodig. Bewegen is cruciaal voor een gezonde ontwikkeling van een kind, maar ook als volwassene wil je sporten in een prettige omgeving. Het is voor veel inwoners de manier om lekker te kunnen ontspannen, en daarom mag hier door de gemeente ook goed in geïnvesteerd worden waar nodig.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018