Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Thema Passend Onderwijs in Rhenen

Op initiatief van D66 vond er op 29 oktober 2014 een thema bijeenkomst plaats over Passend Onderwijs. Raadsleden en belangstellenden werden door mevrouw Fransje van Veen ( bestuurslid Samenwerkingsverband Rijn&Gelderse Vallei) en mevrouw Thea de Graaf ( directeur van het Samenwerkingsverband) uitvoerig geïnformeerd over de stand van zaken.

Hun presentatie is te lezen op deze website d.m.v. een download bestand.  Interessant zijn de vragen over hoeveel kinderen er eigenlijk uit de gemeente Rhenen aangemeld zijn bij het SWVRGV. Het gaat in dit geval ( tot nu toe) over 14 kinderen.

Op vragen over knelpunten waar het SWV zoal tegen aan loopt, blijkt dat de samenwerking tussen scholen nog volop in ontwikkeling is. Immers de diverse scholen uit de regio komen uit verschillende samenwerkingsverbanden. Zij zijn nu verenigd in één SWVRGV.

Ook blijkt het nog moeilijk te zijn om kinderen gepaste hulp te bieden door van basisschool naar basisschool te verwijzen, waar wel de nodige expertise aanwezig is. Hierbij speelt de denominatie m.n. een belangrijke rol.

Vanuit de Raad kwam een vraag wat de gemeente/de Raad kan doen. De aanbeveling van de inleiders is het investeren in het bij elkaar brengen van de scholen. Hierin kan de gemeente een regierol vervullen.

Gepubliceerd op 13-11-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018